Scientia

O nas

Scientia tworzy nowatorskie i funkcjonalne usługi szkoleniowe, coaching, doradztwo dla firm i instytucji publicznych oraz osób prywatnych. Prowadzimy szkolenia dofinansowane z Unii Europejskiej. Dopasowujemy zakres zajęć do indywidualnych wymagań Klienta kładąc szczegóły nacisk na jakość usług, jego innowacyjność oraz łatwość przyswajania wiedzy.

Posiadamy 17 letnie doświadczenie w tematach prowadzonych szkoleń. Szkolimy tylko z tego, na czym się tylko dobrze się znamy. W łatwy sposób uczymy trudnych rzeczy i zależy nam na rezultacie prowadzonych warsztatów. Specjalizujemy się w prowadzeniu zamkniętych ( wewnętrznych ) projektów szkoleniowych. Świadczymy usługi w województwie pomorskim i nie tylko.

Nasz trener ukończył studia licencjackie z kierunku resocjalizacja z przy­go­to­wa­niem pedagogicznym. Dyplom magistra uzyskał z doradz­twa zawo­do­wego i zarzą­dza­nia per­so­ne­lem. W 2015 ukoń­czył stu­dia pody­plo­mowe na kie­runku tre­ner i coach.

 

Zapraszamy do współpracy!